SAYILARLA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AÜ 2019 Yılı Faaliyet Raporu ve Derlenmiş İstatistikler
İNCELE

AKADEMİK PERSONEL

07.07.2020 Tarihi İtibari İle Akademik Personel Sayısı

akademisyen

Akademik Personel

Profesör531
Doçent291
Dr. Öğr. Üyesi524
Öğr. Gör.676
Arş. Gör.828
AKADEMİK PERSONEL SAYISI PASTA GRAFİĞİ

PROGRAM SAYISI VE DAĞILIMLARI

Lisans, Önlisans Program Sayısı ve Dağılımı
Lisansüstü, Doktora Program Sayısı ve Dağılımı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 25 fakültede 132 lisans ve  98 önlisans programı ile toplam 230 programı bünyesinde bulundurmaktadır. 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 7 enstitüde 182 yüksek lisans ve 100 doktora programı olmak üzere toplam 282 programı bünyesinde bulundurmaktadır.

Fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve araştırma ve uygulama merkezi sayıları ve dağılımları ile ilgili detaylı bilgiyi incelemek için faaliyet raporunu inceleyebilirsiniz.

PROJELER

2019 yılı itibari ile devam eden ve tamamlan projele sayısı ve dağılımları

2019 YILI PROJE SAYISI

44.316.344 TL TOPLAM ÖDENEK

proje

Yıllara Göre Toplam Proje Sayısı

YILTOPLAM
2015324
2016351
2017343
2018550
2019447
YILLARA GÖRE PROJE DAĞILIMI

YAYINLAR

Web of Science verilerine göre yayın sayımız 

Yıllara Göre Yayın Sayısı

MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI

ogrenciler
50000
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE BULUNAN ÖĞRENCİ SAYISI

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI

2017-2018 Gelen Öğrenci Sayısı
2017-2018 Giden Öğrenci Sayısı
2018-2019 Gelen Öğrenci Sayısı
2018-2019 Giden Öğrenci Sayısı
2019-2020 Gelen Öğrenci Sayısı
2019-2020 Giden Öğrenci Sayısı

ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSLAR

2019 yılında üniversitemiz tarafından 2895 öğrencimize yemek bursu ve 250 öğrencimize kısmi zamanlı çalışma bursu sağlanmıştır. Ayrıca 547 öğrencimize kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlardan burs sağlanmıştır.

FİZİKSEL VE SOSYAL İMKANLAR

7.185

kişi kapasiteli 32 adet
kültür ve sanat alanı

11.382

kişi kapasiteli kapalı, 77.451 m2 açık spor tesisi

132

adet kültür ve spor öğrenci topluluğu

38

adet 15.194 m2 9.367 kişi kapasiteli kantin

1.230

yatak sayısı ve 1.590.178 hasta sayısına ulaşmış Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

3.339.213

m2 kampüs alanı ve bu alan içinde 1.927.370 m2 yeşil alan bulunmaktadır.